Uitvoeringsplan: producten en documenten die je helpen

Op deze pagina staat een overzicht van producten en documenten die je kunnen helpen bij het maken van een wijkuitvoeringsplan. Dit is onder andere het stappenplan uitvoeringsplan van het Programma Aardgasvrije Wijken. Een aantal producten en documenten vind je op de website. Staat de informatie niet op onze website? Dan verwijzen je door via een link.

De klapper

In de afgelopen jaren ontwikkelden het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte een groot aantal kennisproducten. Om gemeenten maximaal overzicht te bieden zijn deze nu weergegeven op een uitklapbaar overzicht – de klapper- van de Gemeentereis Aardgasvrij.

De Startanalyse (onderdeel van de Leidraad)

1. Viewer
De viewer kun je bekijken op de de themasite van het Planburau voor de Leefomgeving (PBL). (Je hebt geen wachtwoord meer nodig).

Let op: de website werkt niet optimaal in Internet Explorer. We raden daarom aan om Chrome, Edge, Safari of Firefox te gebruiken.

De Startanalyse 2019 blijft ook openbaar toegankelijk. Hiervoor ga je eerst naar de themawebsite van de Startanalyse 2020. Op de startpagina vind je een link naar de Startanalyse 2019. 

2. Het Gemeenterapport met toelichting bij tabellen met resultaten van de Startanalyse 

3. Datapakket met gebouwspecifieke gegevens
Het datapakket stuurt het PBL op verzoek naar de betreffende gemeente. Stuur daarvoor een mail.

4. Concept-Achtergrondrapport. Dit rapport geeft informatie over de manier waarop de berekeningen voor de Startanalyse tot stand zijn gekomen. 

5. Achtergronddocument Waterstof voor de gebouwde omgeving; operationalisering in de Startanalyse 2020

6. Achtergronddocument Kosten klimaatneutrale elektriciteit in 2020. Dit document verkent de nationale kosten van productie en levering van elektriciteit aan woningen en bedrijfsgebouwen in Nederland, als die productie in 2030 al klimaatneutraal zou moeten zijn. Deze kostenraming is nodig om in de Startanalyse 2020 een goede vergelijking te kunnen maken van de kosten van verschillende strategieën om gebouwen zonder aardgas te verwarmen.

7. Achtergronddocument Bepaling energiebesparing door isolatie van gebouwen in de Startanalyse 2020. Dit document van het Planbureau voor de Leefomgeving beschrijft de methode die in de Startanalyse 2020 is gebruikt om het effect van isolatiemaatregelen te bepalen en vergelijkt die met methoden die elders worden toegepast.

Achtergrondinformatie Startanalyse

 

Handreiking voor lokale analyse


Proces 

 

Kennis & vragen


Het Vesta MAIS-model (voor experts)

 

 


 

 


 
Cookie-instellingen