Pers

Als journalist kun je bij het Expertise Centrum Warmte (ECW) terecht voor:

  • Actuele en betrouwbare informatie over het gebruik van de Leidraad (Startanalyse en Handreiking voor lokale analyse). De Leidraad is een van de instrumenten die gemeenten ondersteunt bij het opstellen van een goed onderbouwde Transitievisie Warmte.

  • Achtergrondinformatie over warmtetechnieken en technieken voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

  • Informatie over de dienstverlening van het ECW en instrumenten voor het opstellen van een Transitievisie Warmte.
     

Contact

De uitvoering van het ECW is belegd bij RVO. Dit geldt ook voor de perswoordvoering. Als vertegenwoordiger van de media kun je contact opnemen een van de woordvoerders van RVO.  

Doorverwijzing naar partners

Het ECW is een initiatief van de sectortafel gebouwde omgeving van het Klimaatakkoord en kent een brede achterban. Met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES) is een nauwe samenwerking. Sommige vragen kan de perswoordvoerder van het ECW niet beantwoorden. In die gevallen zal de perswoordvoerder je in contact brengen met de woordvoerder van een van de betrokken partners bij het ECW die meer weet over het betreffende onderwerp.
 

Nieuwsbrief

Iedere maand verzamelen we het ECW-nieuws in een nieuwsbrief. Hiervoor kun je je aanmelden.
 

Overig

Ben je geen vertegenwoordiger van de media, neem dan via de contactpagina op de website contact op met de Helpdesk voor de beantwoording van je vragen.

Cookie-instellingen