Dashboard Eindgebruikerskosten

Met het Dashboard Eindgebruikerskosten krijgen gemeenten inzicht in de eindgebruikerskosten van verschillende warmtestrategieën voor eigenaar-bewoners, huurders van corporatiewoningen en huurders van particuliere huurwoningen.

Ook wordt inzichtelijk gemaakt welke kosten bij andere betrokken actoren terecht komen. Dit zijn: woningcorporaties, particuliere verhuurders, netbeheerders en het Rijk in de rol van subsidieverstrekker. 

Het Dashboard Eindgebruikerskosten is een aanvulling op de Startanalyse die de nationale kosten van vijf aardgasvrije warmtestrategieën laat zien: all-electric, MT-warmteneten, LT-warmtenetten, groengas en waterstof. Van de waterstof-strategie zijn geen eindgebruikerskosten berekend. Hierover zijn er nog teveel onzekerheden om die voor 2030 enigszins toe te kunnen passen.

Bekijk het Dashboard Eindgebruikerskosten via de website van TNO

Het Dashboard Eindgebruikerskosten is sinds 1 juni 2021 exclusief beschikbaar voor gemeenten. Vanaf 18 juni 2021 is het dashboard openbaar toegankelijk. Bekijk het Dashboard Eindgebruikerskosten.

Let op: de website werkt niet optimaal in Internet Explorer. We raden daarom aan om Chrome, Edge, Safari of Firefox te gebruiken.

Het Dashboard gaat samen met een achtergronddocument, wegwijzer en duidingsrapport

Met het Dashboard Eindgebruikerskosten krijg je inzicht in de eindgebruikerskosten van verschillende warmtestrategieën voor eigenaar-bewoners, huurders van corporatiewoningen en huurders van particuliere huurwoningen. Er is een onderscheid gemaakt in:

  • Vijf verschillende woningtypen (vrijstaand, 2-onder-1-kap, rijwoning tussen, rijwoning hoek en meergezinswoningen)
  • Zeven isolatieniveaus (aangeduid met energielabels)
  • Drie verschillende niveaus van energieverbruik (laag, gemiddeld en hoog energieverbruik)

De gegevens van het Dashboard Eindgebruikerskosten komen uit het datapakket Eindgebruikerskosten

De Wegwijzer geeft uitleg hoe je het dashboard gebruikt. Het neemt je mee in de uitgangspunten en de mogelijkheden om het toe te passen. Daarnaast geeft de Wegwijzer een globale duiding van het Dashboard Eindgebruikerskosten en de resultaten. Het achtergronddocument geeft inzicht in de berekeningsmethoden, databronnen en aannames die gebruikt worden.

Het duidingsrapport laat zien bij welke woningcategorieën de eindgebruikerskosten het laagst zijn en hoe, op nationaal niveau, de eindgebruikerskosten verschillen voor verschillende actoren en woningcategorieën. Waar het Datapakket bedoeld is voor gemeenten, biedt dit duidingsrapport ook inzichten voor andere beleidsmakers.

Gebruik het Dashboard Eindgebruikerskosten bij het opstellen van uitvoeringsplannen

Het dashboard is aanvulling op het aanbod dat gemeenten ondersteunt bij het opstellen van de uitvoeringsplannen.

In de vernieuwde versie van de Handreiking voor lokale analyse  staat nu ook uitleg over het gebruik van het Dashboard Eindgebruikerskosten. 

Meer weten over het Dashboard Eindgebruikerskosten

Meld je aan voor een van de online informatiesessies. Na de lancering kunnen gemeenten voor vragen terecht bij de Helpdesk van het ECW.

Het Dashboard Eindgebruikerskosten is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgesteld door TNO met input van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Cookie-instellingen