Ronde van Nederland

De Ronde van Nederland was een serie van twaalf bijeenkomsten, georganiseerd door het Expertise Centrum Warmte (ECW) in samenwerking met de provincies. Tijdens deze bijeenkomsten, die in het najaar van 2019 waren, gaf het ECW samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een toelichting op de toepassing van de Leidraad en konden deelnemers vragen stellen.

De eerste versie van de Leidraad verscheen op 15 oktober. De Leidraad bestaat uit twee onderdelen: de Startanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Handreiking voor lokale analyse van het ECW. Tijdens de bijeenkomsten, in elke provincie één, zijn deze beide onderdelen toegelicht.

De Ronde van Nederland was primair bedoeld voor professionals die bij gemeenten werken aan de aardgasvrije opgave. Partners van gemeenten, zoals woningcorporaties, energiebedrijven, waterschappen, netbeheerders en bewonersorganisaties, waren ook welkom. 
Consultants waren uitgenodigd op 12 december op een landelijke bijeenkomst in Utrecht. 

Een video-impressie en de presentaties

Bekijk een filmpje van de Ronde van Nederland in de provincie Utrecht. We hebben ook de presentaties online gezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen