Praktijkprestaties hybride warmtepompen gemeten

16-03-2022
2450 keer bekeken

De eindrapportage van het project ‘Installatiemonitor’ is gereed. Tijdens het project werden twee jaar lang, de prestaties van met name hybride warmtepompen in woningen gemonitord. In de eindrapportage vind je conclusies over de opbrengst, efficiëntie en netbelasting van hybride warmtepompen.

Overzicht van een aantal belangrijke conclusies

Eind januari is de eerste versie van de eindrapportage gepubliceerd.

Naar aanleiding van de reacties op deze eerste versie heeft adviesbureau BDH de eindrapportage nu aangescherpt. De aangepaste rapportage is te vinden op de website van de Installatiemonitor. In de eindrapportage vind je een aantal belangrijke conclusies:

  • Een hybride warmtepomp voorziet in de praktijk in 60% van de gemiddelde warmtevraag voor ruimteverwarming.

  • Toepassing van een hybride warmtepomp betekent gemiddeld een meerverbruik van 2,3 kWh aan elektriciteit voor iedere m3 aardgas die wordt bespaard.

  • Hybride warmtepompen belasten het elektranet ongeveer net zoveel als zonnepanelen. 

De hybride warmtepomp levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van CO2-uitstoot

Zeker met de huidige gas- en elektriciteitsprijzen is de hybride warmtepomp financieel gezien in veel woningen een aantrekkelijke optie. Het rapport concludeert dan ook dat de hybride warmtepomp een interessante optie is voor een groot deel van de Nederlandse woningen. De CO2-reductie per woning is gemiddeld 13% van de totale uitstoot

Het is niet dé oplossing voor alle woningen

Het is nog te vroeg om te concluderen dat de hybride warmtepomp een oplossing is voor alle woningen in Nederlandse gemeenten. Zo vormen de deelnemende woningen geen representatief beeld van de Nederlandse woningvoorraad. Ze zijn relatief groot ten opzichte van het Nederlands gemiddelde en het merendeel is een vrijstaande woning of twee-onder-een kap. Bij kleinere woningen kan een ander beeld ontstaan. Daarnaast is de netbelasting door individuele hybride warmtepompen klein, maar het rapport meldt ook dat bij grootschalige toepassing, zoals bij wijkaanpak, netverzwaring wel noodzakelijk kan zijn.

Adviesbureau BDH publiceerde de eindrapportage van het project ‘Installatiemonitor’, waarin het op initiatief van RVO gedurende twee jaar de prestaties van met name hybride warmtepompen in woningen heeft gemonitord. Hiervoor is samengewerkt met Techniek Nederland, Enpuls en verschillende netbeheerders.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen