Online informatiesessie Dashboard Eindgebruikerskosten nu terug te kijken

07-07-2021
2458 keer bekeken

Sinds 1 juni is het Dashboard Eindgebruikerskosten beschikbaar. Met het Dashboard Eindgebruikerskosten krijgen gemeenten inzicht in de eindgebruikerskosten van verschillende warmtestrategieën voor eigenaar-bewoners, huurders van corporatiewoningen en huurders van particuliere huurwoningen.

Bekijk de online informatiesessies terug

Om gemeenten op het gebied van de warmtetransitie in de gebouwde omgeving zo goed mogelijk te informeren, organiseerde het Expertisecentrum Warmte (ECW) 3 online informatiesessies. Deze sessies zijn goed bezocht en gewaardeerd door de deelnemers.

Bekijk de informatiesessie terug 

Presentaties vanuit TNO en het ECW

Casper Tigchelaar van TNO ging in op de gebruikte uitgangspunten en opbouw van het datapakket eindgebruikerskosten. Ook gaf hij uitleg hoe je met het Dashboard Eindgebruikerskosten deze data ontsluit.

Aansluitend ging Jacqueline Hooijschuur van ECW in op de vraag hoe gemeenten het dashboard kunnen gebruiken voor hun transitievisie warmte, in relatie met de Startanalyse en handreiking lokale analyse.

Toelichting

Martin Bottema van ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf vervolgens een toelichting op de mogelijke implicaties van de resultaten. Een meer uitgebreide uitleg van de resultaten is ook terug te vinden in de Wegwijzer.

Rondetafelgesprek met panelleden

Aan het rondetafelgesprek namen daarnaast ook Ruben van de Belt, ministerie Economische Zaken en Klimaat, en Yvonne Hofman, VNG, deel om zo de meeste vragen van gemeenten direct te beantwoorden. Er was veel interactie en er werden veel vragen gesteld. Het Dashboard Eindgebruikerskosten is een gewenste aanvulling op de Startanalyse die de nationale kosten van de vijf aardgasvrije warmtestrategieën laat zien.

Heb je nog een vraag?

Kon je niet deelnemen aan een van de informatiesessies? Of heb je nog een vraag? Onze adviseurs bij de Helpdesk helpen je graag. Neem contact met ons op via het contactformulier.

Zelf aan de slag met het Dashboard eindgebruikerskosten? Download het Dashboard Eindgebruikerskosten.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen