De Leidraad

Het Rijk ondersteunt gemeenten met verschillende instrumenten, zodat zij een goed onderbouwde Transitievisie Warmte kunnen opstellen. De Leidraad is één van die instrumenten. Die bestaat uit twee onderdelen: de Startanalyse, die is ontwikkeld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), en de Handreiking voor lokale analyse van het Expertise Centrum Warmte (ECW).

1. de Startanalyse

Dit is een technisch-economische analyse op basis van landelijke data die door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gemaakt is in het model Vesta MAIS. Deze analyse biedt op buurtniveau voor vijf aardgasvrije warmtestrategieën een eerste beeld van de technisch-economische en duurzaamheidsgevolgen (zoals nationale kosten, energievraag, CO2 -uitstoot).

Op de pagina over de Startanalyse lees je hoe je de informatie uit de Startanalyse kunt bekijken én over de achtergronddocumenten die beschikbaar zijn over de Startanalyse.

 

2. Handreiking voor lokale analyse

Dit is een handreiking met tips en richtlijnen om gemeenten en modelmakers te ondersteunen bij het verrijken van de Startanalyse met een eigen analyse op basis van lokale data - afkomstig van de gemeente en (lokale) stakeholders. Daarmee kan de gemeente recht doen aan de lokale situatie en het tijdpad uitstippelen waarop wijken van het aardgas af gaan.

De Handreiking voor lokale analyse kun je downloaden of doorlezen in een PDF-viewer.

 


Op 15 oktober 2019 is de eerste versie van de Leidraad gebruiksklaar opgeleverd. In maart 2020 breidt het PBL de Startanalyse uit met een aantal technieken en geeft de Startanalyse ook inzicht in de kosten voor eindgebruikers. De Handreiking voor lokale analyse wordt op deze nieuwe versie aangepast. Het ECW actualiseert de Leidraad periodiek.