De Leidraad

Het Rijk ondersteunt gemeenten met verschillende instrumenten, zodat zij een goed onderbouwde Transitievisie Warmte kunnen opstellen. De Leidraad is één van die instrumenten. Het bestaat uit twee onderdelen, waarvan een afkomstig is van het onafhankelijk Planbureau voor de Leefomgeving en de andere van het Expertise Centrum Warmte. De Leidraad bestaat uit:

1. de Startanalyse

Een technisch-economische analyse op basis van landelijke data die door het PBL gemaakt is in model Vesta MAIS . Deze biedt op buurtniveau voor zes warmtestrategieën een eerste beeld van de technisch-economische en duurzaamheidsgevolgen (zoals kosten, energievraag, CO2-uitstoot).

2. Handreiking voor lokale analyse

Een handreiking met tips en richtlijnen om gemeenten en modelmakers te ondersteunen bij het verrijken van de Startanalyse met een eigen analyse op basis van lokale data - afkomstig van de gemeente en (lokale) stakeholders. Daarmee kan de gemeente recht doen aan de lokale situatie en het tijdpad uitstippelen waarop wijken van het aardgas af gaan.

 


Eind september 2019 wordt de eerste werkbare versie van de Leidraad gebruiksklaar opgeleverd. In maart 2020 breidt het PBL de Startanalyse uit met een aantal technieken en geeft het inzicht in de kosten voor eindgebruikers. Het ECW actualiseert de Leidraad periodiek op basis van de doorrekening van het PBL.