Database transitievisie warmte

Versie: november 2022

De database transitievisie warmte (database tvw) geeft je inzicht in de beoogde acties in een gemeente volgens haar transitievisie warmte (tvw). Je krijgt onder andere zicht op de start- en eindjaren voor het realiseren van geplande acties. Dit in combinatie met de energiebronnen en technieken welke de gemeente wil inzetten volgens haar tvw. Je krijgt hierdoor een eerste beeld hoe een gemeente deze grote opgave wil aanpakken.


Totstandkoming

De database tvw 2022 is op verzoek van de Uitvoeringstafel Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving ontwikkeld. De gegevens zijn verzameld door: het Expertise Centrum Warmte, het PBL en 11 advies- en ingenieursbureaus, die betrokken waren bij het opstellen van veel tvw’s voor gemeenten. Ook hebben meerdere studenten van de Universiteit Utrecht hierbij geholpen.

Voor de database is van alle beschikbare tvw’s (tot en met oktober 2022) van Nederlandse gemeenten informatie gestructureerd en vastgelegd. Welke informatie dit moest zijn, is mede bepaald door een betrokken klantgroep. Hierin zaten onder andere Netbeheer Nederland, Techniek Nederland en TNO.

Doel en de opzet van de database transitievisie warmte

De set aan gegevens geeft een algemeen beeld van de inhoud van een tvw. De gegevens kunnen gebruikt worden voor toekomstige studies of analyses door belangstellenden.

Hoe gebruik je de database transitievisie warmte? 

De database bestaat uit 2 bestanden en 1 web feature service (wfs). 

Het Excelbestand bevat algemene informatie over een gemeente, haar tvw document en de beoogde actie(s) in een gebied. Met dit bestand selecteer je de gegevens voor een gemeente of meerdere gemeentes. 

Het GIS-bestand bevat de geodata (geometrieën) welke aan de acties uit de tvw zijn gekoppeld. Voor een specifiek plangebied in de gemeente zie je de beoogde acties. 

De Web Feature Service (wfs) is bedoeld om de gegevens (uit beide bestanden) in je eigen GIS-omgeving te laden. Hieronder zie je een voorbeeld wat je kunt inlezen.

De laag 'transitivisie warmte' is in een geopackage formaat toegevoegd. Deze laag is opgebouwd volgens de ‘korte beschrijving database’ zoals het in de begeleidende notitie van PBL beschreven staat. Deze laag koppelt de Plangebieden en tabellen aan elkaar.

Download het Excelbestand, GIS-bestand en begeleidende notitie van PBL

 Overzichtskaart van de installaties-mix voor ieder gebied

 Legenda met overzicht welke kleur voor welke energiebron staat

 

Overzichtskaart van de installaties-mix voor ieder gebied

 Legenda installatie klasse

 

De database transitievisie warmte blijft in ontwikkeling

We vullen de database aan met de eind 2022 vastgestelde transitievisies warmte. Daarnaast maken we visualisaties voor de gemeentelijke plannen in heel Nederland. Deze visualisaties worden als een viewer beschikbaar gesteld. Ook blijven we feedback van gemeenten verwerken. Later dit jaar breiden we de database uit. Hierin wordt per plan een inschatting toegevoegd van het aantal objecten (het aantal woningen en andere gebouwen) dat binnen het plangebied valt. Via onze website en nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de vorderingen. 

Inhoudelijke feedback door gemeenten

Wil je als gemeente inhoudelijke feedback geven op de tvw van jouw gemeente? Of heb je aanvullingen? Het ECW ontvangt graag deze feedback om waar mogelijk te verwerken in de volgende versie. In het Excelbestand geef je aan wat er waar aangepast moet worden. 

Uitleg aanpassen van het Excelbestand

In het Excelbestand is per tabblad een extra kolom toegevoegd (dit is kolom A). Hier geef je aan welke rijen gewijzigd moeten worden. Voor iedere cel in het Excelbestand voer je de juiste informatie in. Het is belangrijk om deze cel ook te markeren met een kleur. Op basis hiervan behandelen we de feedback en waar mogelijk verwerken we het in de database. Het bewerkte Excelbestand stuur je naar expertisecentrumwarmte@rvo.nl. Als je feedback hebt op de geometrieën stuur dan een mail. Dan nemen we contact met je op. 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.