Startanalyse

De Startanalyse is een van de twee onderdelen van de Leidraad. Het is een technisch-economische analyse op basis van landelijke data die door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)  gemaakt is in het model Vesta MAIS. Deze analyse biedt op buurtniveau voor vijf aardgasvrije warmtestrategieën een eerste beeld van de technisch-economische en duurzaamheidsgevolgen (zoals nationale kosten, energievraag, CO2-reductie). Het ECW actualiseert de Leidraad periodiek. De vernieuwde Leidraad komt uit na de zomer van 2020


Vraag een wachtwoord aan

Je kunt de Startanalyse bekijken op de website van PBL. Je moet eerst inloggen en daarvoor heb je een wachtwoord nodig. Die vraag je op via een mail aan het ECW. 

Let op: de website doet het misschien niet op zijn best in oudere versies van Internet Explorer. We raden daarom aan om Chrome, Safari of Firefox te gebruiken.
 

Wat krijg je te zien in de Startanalyse?

De data uit de Startanalyse kun je op verschillende manieren bekijken: als gemeenterapport, in een viewer of als datapakket. 

 • Het gemeenterapport ‘Startanalyse aardgasvrije buurten’ bevat een korte beschrijving van de vijf strategieën en hun varianten. Bij het rapport horen tabellen die per gemeente kunnen worden gedownload (in pdf of csv). Het achtergrondrapport en de bijbehorende tabellen vind je op de themasite van het PBL over de Startanalyse van de Leidraad. (Log eerst in.)
   
 • De viewer toont resultaten van de Startanalyse in de vorm van kaarten en tabellen. Zo kun je buurten met elkaar vergelijken en een overzicht krijgen van jouw gemeente. De viewer vind je op de themasite van het PBL over de Startanalyse. (Log eerst in). De viewer kan veel, maar nog niet alles: het is een bètaversie en dus nog in ontwikkeling. Feedback op het gebruik en de functionaliteit van gebruikers is zeer welkom. Gebruik dan het feedbackformulier. Dat staat in de webomgeving van de viewer.
   
 • Voor elke gemeente is er een datapakket gemaakt. Het datapakket is bedoeld voor mensen die voor een gemeente aanvullende analyses willen maken met computermodellen of GIS-tools. Het bevat gegevens per verblijfsobject. Het PBL stuurt het datapakket op verzoek naar de betreffende gemeente. Je kunt als ambtenaar hiervoor een mail sturen naar Startanalyse@pbl.nl. De gemeente kan dit datapakket vervolgens zelf beschikbaar stellen aan derden voor vervolganalyses. Dit artikel  legt uit hoe je de data van de Startanalyse kan importeren in je eigen GIS-omgeving.

Meer weten over de Startanalyse

 • Wil je meer weten over hoe de Startanalyse werkt, dan kun je daarvoor het achtergrondrapport lezen. Dat geeft informatie over hoe de berekeningen voor de Startanalyse tot stand zijn gekomen. Het achtergrondrapport kun je downloaden op de website van het PBL. 
   
 • De gegevens die in de Startanalyse worden gebruikt, zijn vooraf met experts gevalideerd. Dat houdt in dat het PBL en het ECW samen met experts hebben gekeken naar de belangrijkste kengetallen om te zien of die juist waren of iets moesten worden aangepast. Er zijn sessies georganiseerd over warmtenetten, conversietechnieken en schilmaatregelen. De resultaten van deze sessies  lees je in de Bibliotheek.
   
 • Of misschien wil je in het ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving duiken waarmee de Startanalyse is uitgerekend: Vesta MAIS. Meer informatie over Vesta MAIS is te vinden op de website van het PBL.
   
 • Wil je juist meer weten over de vijf warmtestrategieën die in de Startanalyse worden uitgewerkt? Neem dan een kijkje bij de infographic over de Startanalyse of lees de strategiefactsheets.
   

Geen Startanalyse zonder lokale analyse

De Startanalyse is ontwikkeld op basis van landelijke openbare data en geeft al een goede eerste indruk van de mogelijkheden. Om als gemeente goed onderbouwde keuzes te kunnen maken, is het cruciaal om de Startanalyse aan te vullen met lokale gegevens uit de gemeente. Tips en richtlijnen daarvoor vind je in het tweede onderdeel van de Leidraad: de Handreiking voor lokale analyse.

Cookie settings