Aanvraagproces EAW

Wil je de specifieke uitkering in het kader van de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW) aanvragen? Dat kun je van 1 juni 2020 tot en met 1 juni 2021 doen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die deze regeling uitvoert. Hieronder lees je het stappenplan voor het indienen van je aanvraag.

Stap 1: Bespreek jouw aanvraag met de ECW Helpdesk

Voordat je een aanvraag indient, voer je eerst een telefonisch startgesprek met de ECW Helpdesk. Dit gesprek vraag je aan door het contactformulier op de website in te vullen en te melden dat je hier interesse in hebt. Het secretariaat neemt dan contact met je op om een afspraak in te plannen. In het gesprek spreekt een ECW expert met je over de precieze ondersteuningsbehoefte om vast te stellen of deze regeling daarvoor inderdaad geschikt is. Ook wordt over de opzet van je projectplan gesproken, en hoe de inzet van de expert een bijdrage kan leveren aan het proces naar een aardgasvrije gemeente. De ECW Helpdesk kan je tips geven voor het optimaal gebruik van de beschikbare inkoop- en financiële ondersteuning: welk type expertise is handig om in te zetten in de fase waarin jouw gemeente zich bevindt? Ook kunnen de experts je handige kennisbronnen aanreiken die je helpen in het proces richting een aardgasvrije gemeente.

Heb je tijdens het aanvragen van de specifieke uitkering vragen over het proces, het inloggen op mijn.rvo.nl of de status van jouw aanvraag? Neem dan contact op met de ECW Helpdesk.

Stap 2: eHerkenning aanvragen

Als gemeente log je in met het KVK-nummer van jouw gemeente via eHerkenning. Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 1 nodig. Heb je dat nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Vanaf 1 juli 2021 heb je minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig om in te loggen voor de regeling EAW. Heb je een eHerkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau? Dan moet je jouw eHerkenning aanpassen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging aanvragen. 

Stap 3: Plan schrijven voor de inkoop van extern advies warmtetransitie

Om aanspraak te maken op de specifieke uitkering, word je gevraagd een beschrijving te geven van de expertise die de gemeente wil inkopen voor de transitievisie warmte. Welke expertise heeft jouw gemeente precies nodig? Welke werkzaamheden komen te liggen bij de externe adviseur? En aan welke fase gaat deze adviseur werken voor jouw gemeente: zijn dat voorbereidende werkzaamheden om te komen tot de transitievisie warmte of juist om de uitwerking daarvan in wijkuitvoeringsplannen? Als je deze inkoopbeschrijving in een plan verwerkt, kun je dat ook als bijlage toevoegen aan de aanvraag.

Zorg ervoor dat de expertise die je wilt inkopen ook voldoet aan de voorwaarden van de regeling. Bekijk de menukaart EAW om te zien welke werkzaamheden in aanmerking komen voor de specifieke uitkering.

 

Stap 4: Aanvraagformulier invullen

Log in en vul het aanvraagformulier in op mijn rvo.nl. Daar lees je ook welke bijlagen je mee moet sturen.

Je kunt je aanvraag tussentijds opslaan. In mijn.rvo.nl vind je onder het tabblad Mijn overzicht jouw opgeslagen aanvraag terug.

In stap 5 tot en met 8 lees je wat er gebeurt nadat je de aanvraag voor de specifieke uitkering indient.

 

Stap 5: Goed- of afkeuring

Direct na jouw aanvraag krijg je een bevestiging via e-mail. Je vindt de bevestiging ook in mijn.rvo.nl onder Berichten. Jouw aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door experts van de ECW Helpdesk. Zij beoordelen of de aanvraag is bedoeld voor het inkopen van de inhoudelijke expertise waarvoor de regeling in het leven is geroepen. Als er nog geen contact is geweest met de gemeente, kan het ECW alsnog het initiatief nemen voor een telefonisch startgesprek.

Alle informatie over het proces verloopt via RVO. Zo ontvang je van RVO een bericht zodra er een beslissing over jouw aanvraag is genomen. Het streven is om binnen 13 weken een beslissing te sturen over je aanvraag. Daarom is het belangrijk dat jouw aanvraag zo duidelijk mogelijk is en er geen informatie ontbreekt.

Stap 6: Uitbetaling

Bij een negatief oordeel krijgt de gemeente geen geld uitgekeerd. Bij een positief oordeel ontvangt de gemeente een 100% voorschot van de specifieke uitkering van €20.660, die later wordt gevolgd door een ambtshalve vaststelling.

Stap 7: Veranderingen doorgeven

Tussen het moment van de uitkering-aanvraag en de afronding van de werkzaamheden kan de situatie veranderen. De contactpersoon gaat uit dienst, de gemeente krijgt een nieuw bankrekeningnummer of de werkzaamheden gaan niet door. Deze veranderingen geef je zo snel mogelijk door via mijn.rvo.nl.

Stap 8: Werkzaamheden beëindigen

Als afronding van de regeling dien je binnen vier weken na afloop van de werkzaamheden een beknopt verslag van de uitgevoerde werkzaamheden en geleerde lessen. Die terugkoppeling kun je uploaden op mijn.rvo.nl. Waar mogelijk (en zinvol) stelt de gemeente de geleverde producten ter beschikking aan het ECW. Een eventuele publicatie hiervan op de website gebeurt in overleg met de gemeente.

Aan de hand van het verslag van de gemeente neemt het ECW het initiatief voor een telefonisch evaluatiegesprek met de contactpersoon van de gemeente. In dit gesprek wordt het externe advies besproken en de lessen die de gemeente heeft geleerd. Dit evaluatiegesprek is vooral bedoeld om leerervaringen naar boven te halen waarmee ook andere gemeenten hun voordeel kunnen doen.

Stap 9 BTW terugvragen

De BTW die je betaalt over de werkzaamheden van de externe adviseur, kun je terugvragen via het BTW Compensatiefonds. Het gaat hierbij om een bedrag van maximaal € 4.340.

Stap 10 Verantwoording van de uitkering

Voor de verantwoording van de subsidie kunnen gemeenten gebruikmaken van het systeem van Single information Single audit (SiSa). In dit systeem leggen gemeenten al verantwoording af over hun begroting. Door gebruik te maken van SiSa blijven de administratieve lasten voor deze regeling zo klein mogelijk. De gemeente vermeldt in SiSa dat het project Extern Advies Warmtetransitie is afgerond. Voor de financiële verantwoording is een bijlage bij de jaarrekening voldoende. RVO krijgt daarna een melding dat de verantwoording van het project in SiSa heeft plaatsgevonden.

Stap 11 Ambtshalve vaststelling

Na de verantwoording via SiSa krijgt de gemeente een brief waarin de uitkering ambtshalve wordt vastgesteld.

Direct inloggen met eHerkenning en aanvragen (via de website van RVO) 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookiestatement. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.